• حسینیه جلال آباد رستاق در فهرست آثار ملی به ثبت رسید
    مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری شهرستان اشکذر از ثبت حسینیه جلال آباد رستاق در فهرست آثار ملی به خبر داد.