• +عکس
    درختان کاج در رضوانشهر طعمه حریق شد
    درختان کاج در رضوانشهر با سهل انگاری افراد ناشناس طعمه حریق شد.