• در بازدید مسئولان استان مطرح شد
    اختصاص 300 میلیون ريال برای عمليات فاضلاب کشي روستاي کذاب
    در بازديد امام‌جمعه بخش خضرآباد و مديرکل دفتر امور روستايي و مشاور استاندار از منازل روستاييان کذابي، 300 میلیون ريال اعتبار اوليه برای عمليات فاضلاب کشي این روستا تخصيص یافت.