آشنایی با فعالیت های شبکه فعالین ازدواج شهرستان اشکذر ۳۰ آذر ۱۴۰۰

آشنایی با فعالیت های شبکه فعالین ازدواج شهرستان اشکذر

در ادامه مصاحبه با مسئول دفتر شبکه فعالین ازدواج شهرستان اشکذر را مشاهده کنید / خدمات آموزشی ، حقوقی ، مشاوره ای ، واسطه گری ، جهیزیه ، مراسم جشن عروسی و…. در این مرکز ارائه می شود.

اشکذر+ | پایگاه خبری اشکذر نیوز - Part 3
پنجمین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد + فیلم ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

پنجمین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد + فیلم

به گزارش اشکذر خبر، این مجله تصویری با هدف بررسی مشکلات و مسائل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، معرفی نخبگان و ثبت تاریخ شهرستان اشکذر منتشر شده است. اشکذر + یا به اضافه اشکذر در قالب کلیپ کوتاه به صورت دو هفته یکبار ارائه خواهد شد. مخاطبان گرامی میتوانند نقطه نظرات و سوژه های خود را […]

قسمت چهارم مجله تصویری به اضافه اشکذر + فیلم ۳۰ دی ۱۳۹۶

قسمت چهارم مجله تصویری به اضافه اشکذر + فیلم

به گزارش اشکذر خبر، این مجله تصویری با هدف بررسی مشکلات و مسائل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، معرفی نخبگان و ثبت تاریخ شهرستان اشکذر منتشر شده است. اشکذر + یا به اضافه اشکذر در قالب کلیپ کوتاه به صورت دو هفته یکبار ارائه خواهد شد. مخاطبان گرامی میتوانند نقطه نظرات و سوژه های خود را […]

مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه سوم رسید + فیلم ۱۶ دی ۱۳۹۶

مجله تصویری به اضافه اشکذر به ایستگاه سوم رسید + فیلم

به گزارش اشکذر خبر، این مجله تصویری با هدف بررسی مشکلات و مسائل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، معرفی نخبگان و ثبت تاریخ شهرستان اشکذر منتشر شده است. اشکذر + یا به اضافه اشکذر در قالب کلیپ کوتاه به صورت دو هفته یکبار ارائه خواهد شد. مخاطبان گرامی میتوانند نقطه نظرات و سوژه های خود را […]

دومین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد ۰۲ دی ۱۳۹۶

دومین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد

به گزارش اشکذر خبر، این مجله تصویری با هدف بررسی مشکلات و مسائل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، معرفی نخبگان و ثبت تاریخ شهرستان اشکذر منتشر شده است. اشکذر + یا به اضافه اشکذر در قالب کلیپ کوتاه به صورت دو هفته یکبار ارائه خواهد شد. مخاطبان گرامی میتوانند نقطه نظرات و سوژه های خود را […]

اولین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد + فیلم ۱۸ آذر ۱۳۹۶

اولین قسمت مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد + فیلم

به گزارش اشکذر خبر، این مجله تصویری با هدف بررسی مشکلات و مسائل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، معرفی نخبگان و ثبت تاریخ شهرستان اشکذر منتشر شده است. اشکذر + یا به اضافه اشکذر در قالب کلیپ کوتاه به صورت دو هفته یکبار ارائه خواهد شد. مخاطبان گرامی میتوانند نقطه نظرات و سوژه های خود را […]