اشکذر خبر

رشد فوق العاده عقل در عصر ظهور
در روایات نقل شده است؛

رشد فوق العاده عقل در عصر ظهور

آنچه در روایت امام باقر (علیه السلام) آمده این است که آمدن حضرت مهدی (علیه السلام) زمینه ترقی و تکامل عقل و خرد مردم است.

علت تعلق روز جمعه به امام زمان(عج)
شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان می گوید؛

علت تعلق روز جمعه به امام زمان(عج)

علت اینکه جمعه را یکی از عیدهای چهارگانه شمرده اند در حقیقت به خاطر زمان ظهور امام زمان است که در آن هنگام زمین را از آلودگی شرک و کفر پاکیزه می گرداند.

محبوب‌ترین بنده خدا کیست؟

محبوب‌ترین بنده خدا کیست؟

بعضی‌ها فقط تظاهر به خیرخواهی کرده و در واقع هدفشان خیانت و فریب بوده است و برای رسیدن به اهدافشان از صفت خیرخواهی سوءاستفاده کرده‌اند؛ نمونه بارز آن شیطان است.

ویژگی‌های حکومت امام زمان (عج)

ویژگی‌های حکومت امام زمان (عج)

در روایات مربوط به دوران حکومت حضرت مهدی (عج) به مسائلی اشاره شده که هریک حکایت از پیشرفت فوق العاده فناوری و صنعت در آن زمان دارد.

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec