استاندار یزد طی احکام جداگانه بخشداران دو بخش از شهرستان اشکذر را منصوب کرد

Archives by Month:

Archives by Subject: