احتمال وقوع زلزله‌اي مخرب‌تر از بم در يزد/قنات و کوه مانع از وقوع زلزله در یزد نمی‎شود

Archives by Month:

Archives by Subject: