ویدیویی از آماده سازی آرامگاه شهید گمنام شهرستان اشکذر در محل پارگ بزرگ شهر
  • منبع خبر : اشکذر خبر