رئیس جهاد کشاورزی دهستان کزآب گفت: کشاورزان خضرآبادی امسال چهار صد و ۵۰ تن محصول انار برداشت می‌کنند.

به گزارش اشکذر خبر؛ بهار رئیس جهاد کشاورزی دهستان کذاب گفت: انار‌های تولیدی این بخش علاوه بر مصرف داخلی به مرکز استان یزدو شهرستان‌های همجوار فرستاده می‌شود.

به گفته او در این بخش چهل وپنج هکتار از باغات به کشت محصول انار اختصاص دارد که پیش بینی می‌شود از هر هکتار ده تن و در مجموع افزون بر چهارصدوپنجاه تن انار برداشت شود.

او، انار اتابکی، میخوش، شیرین شهوار و ملس را از انواع ارقام انار در بخش خضرآباد برشمرد و افزود:کار برداشت انار در بخش خضرآباد از اوایل مهر شروع وبه مدت دو ماه ادامه دارد.

رئیس جهاد کشاورزی دهستان کذاب در ادامه اظهار داشت: روستاهای اتابک، بامکان، پناهکوه و اشکوه بیشترین روستا‌های برداشت کننده انار در این بخش از شهرستان اشکذر هستند.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/2JSTm