شهردار و اعضای شورای شهر اشکذر از علی محمد دهقانی شهردار سابق این شهر عیادت کردند.

اشکذر خبر، علی محمد دهقانی شهردار اشکذر از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱ بود .

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/UdLh9