دهیار روستای دربرز از شستشو، تخلیه و گندزدایی منبع آب این روستا خبر داد.

به گزارش اشکذر خبر؛ به گفته صفاری دهیار روستای دربرز منبع آب شرب این روستا شستشو ؛تخلیه و گندزدایی شد.

صفاری در همین رابطه گفت: با همکاری دهیاری اعضای شورای اسلامی و گروه جهادی جوانان این روستا با حضور آبدار آبفای شهرستان اشکذر در بخش خضرآباد در یک روز کاری منبع آب شرب روستا شستشو ؛ تخلیه و گندزدایی شد.

رجایی آبدار آبفای شهرستان اشکذر در بخش خضرآباد نیز گفت: منابع ذخیره آب شرب روستاها باید هر شش ماه یک بار شست و شو، تخلیه و با کلر گندزدایی شود.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/yk8SK