چند سالی است که به دلایل نا معلومی شرکت کاشی عقیق در زمینه مشارکت در امور خیر (بخوانید انجام مسئولیت های خود در قبال جامعه فهیم اشکذر) سست شده و ضعبف عمل می کند. البته تا حدود زیادی دلیل این سستی و رخوت نزد نگارنده محفوظ بوده و به مجموعه تصمیم گیر و مدیریت ارشد این شرکت حق میدهد تا بنابر ادله متعدد از این امر فاصله بگیرد. اما جامعه اشکذر از این بنگاه اقتصادی و صنعتی انتظار دارد و انصافا این انتظار نه تنها غیر معقول و غیر منصفنانه نیست.

اشکذر خبر _ علی مشیری نیا شرکت کاشی عقیق از دهه هفتاد خورشیدی در حوزه شهرستان اشکذر و در محدوده شهری مرکز این شهرستان با هدف ایجاد اشتغال احداث شده است.

این شرکت مالکیت آن متعلق به بخش خصوصی است با مدیریت خوب اکنون بیش از دو دهه در امر تولید کاشی و سرامیک فعال است و همین نکته جای بسی تبریک به مدیریت این شرکت دارد ه از همین تریبون به مدیریت و سهامداران این شرکت معتبر عرض تبریک دارد.

شاید کمتر کسی از شهروندان مناطق مختلف با نام کاشی عقیق بیگانه باشد چه اینکه اعتبار و قدمت این شرکت می طلبد تا همگان با این نام با مسمی آشنا باشند. از سوئی با اقداماتی که این شرکت در اولین سال های غعالیت های خود در ای شهرستان داشته است؛ زمینه ای فراهم آورده تا شهروندان اشکذری توام با شنیدن نام زیبای عقیق به یاد سال هایی بیافتند که مدیرعامل وقت این شرکت در عرصه های مختلف از جمله مشارکت در ساخت درمانگاه حضرت ابوالفضل حضور داشته و خود عامل و منشاء خیر بوده است.

اما چند سالی است که به دلایل نا معلومی کاشی عقیق در زمینه مشارکت در امور خیر (بخوانید انجام مسئولیت های خود در قبال جامعه فهیم اشکذر) سست شده و ضعبف عمل می کند. البته تا حدود زیادی دلیل این سستی و رخوت نزد نگارنده محفوظ بوده و به مجموعه تصمیم گیر و مدیریت ارشد این شرکت حق میدهد تا بنابر ادله متعدد از این امر فاصله بگیرد. اما جامعه اشکذر از این بنگاه اقتصادی و صنعتی انتظار دارد و انصافا این انتظار نه تنها غیر معقول و غیر منصفنانه نیست؛ بلکه با داغ شدن تب انجام وظایف اجتماعی از سوی صنایع مستقر در استان یزد بویژه صنایع مستقر در شهرستان اشکذر انتظار میرود تا کاشی عقیق نیز از وضعیت بوجود آمده نهایت استفاده را برده و در این حوزه گام های محکم و استوار بردارد.

بی شک کاشی عقیق اهل خیر بوده و اوست که مقیم سرزمین نیک اندیشان بوده و تا حدود زیادی در این عرصه موفق بوده اما اینکه منابع خود را در سایر شهرستان ها از جمله مرکز استان یزد هزینه نموده و سهم جامعه اشکذر از این واحد صنعتی تنها آلایندگی و استفاده از زیرساخت های آن باشد؛ شمای زیبائی نداشته و ندارد و مضافا با مسلک و مرام و روحیه بنیانگذار این واحد صنعتی به دور است و این مهم زمانی حساس تر خواهد شد که این مجموعه موفق شده است تا حدود زیادی مقدمات طرح توسعه خود را در بخش خضرآباد به انجام رساند.

نگارنده ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات این شرکت از جمله حمایت از برپائی کافه معرفت در ایام نوروز و نیز مشارکت در برنامه گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد امیدوار است تا این اقدامات نقطه آغازی باشدبرای اقدامات عمرانی و فرهنگی بیشتر و پر بارتر در اشکذر تا ضمن به یادگار گذاشتن اثری جاویدان از این شرکت در سطح شهر و اذهان عمومی؛ جامعه اشکذر نیز متقابلا سلامی دوباره به این بنگاه اقتصادی ارسال نموده و زمزمه سلام بر عقیق را روی لب زمزمه نماید.

کلام آخر:

نگارنده ضمن آرزوی شفای عاجل برای بنیان گذار کاشی عقیق برای آن وجود نیک اندیش آرزوی صحت، سلامت و عافیت نموده و با ذکر این کلام یادداشت خود را پایان می دهد.

سلام ای نیک مردان خدایی

عزیزان دیار آشنایی

وطن چشم انتظار آفتاب است

امید یاری سبز بهار است

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/kGW8c