اشکذر خبر

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال استان سال 93-94

رديف

نام تيم

بازي

برد

باخت

مساوي

زده

خورده

تفاضل

امتياز

1-

سنگ آهن بافق

21

14

1

6

41

13

28

48

2-

مهربد ميبد

21

14

3

4

32

15

17

46

3-

شهرداري اشكذر

21

11

1

9

48

19

29

42

4-

انصاربهاباد

21

11

5

5

43

21

22

38

5-

انصاربافق

21

9

6

6

30

20

10

33

6-

منتخب تفت

21

9

8

5

31

27

4

32

7-

كاشي عمارت ميبد

21

8

8

5

44

40

4

29

8-

ميروكيش مهريز

21

5

11

5

35

52

17-

20

9-

آريا يزد

21

5

12

4

23

46

23-

19

10-

پاس خاتم

21

5

13

3

21

40

19-

18

11-

مهريز بتون

21

3

 13

5

19

42

23-

14

12-

كشاورز اردكان

21

2

14

5

19

41

22-

11

تهيه كننده: حامد دهقاني اشكذري

تذکر: نقل و نشر مطالب تنها با ذکر نام پایگاه خبری اشکذر نیوز بلامانع است.

نتایج هفته اول

کشاورز اردکان۰ شهرداری اشکذر۳

میرک کیش مهریز۲آریای یزد۲

مهربد میبد۱انصار بافق۲

سنگ آهن بافق۱ بتن مهریز۰

کاشی عمارت میبد۱انصار بهاباد۳

منتخب تفت۱ پاس خاتم۰

 نتایج هفته دوم

کاشی عمارت میبد۵میرک کیش مهریز۲

انصاربافق۰سنگ آهن بافق۱

مهریزبتون مهریز۰منتخب تفت۰

پاس خاتم3-2 آریایزد (معوق)

شهرداری اشکذر۱مهربدمیبد۱

انصاربهاباد۳کشاورزاردکان۰

نتایج هفته سوم

مهربدمیبد۲کشاورزاردکان۱

آریایزد۳مهریزبتون مهریز۲

میرک کیش مهریز۱انصاربهاباد۱

سنگ آهن بافق۱شهرداری اشکذر۱

منتخب تفت۱انصاربافق۰

پاس خاتم۳کاشی عمارت میبد۴

نتايج هفته چهارم

مهريز بتون1-0 كاشي عمارت ميبد

شهرداري اشكذر1-0 منتخب تفت

انصار بافق2-1 آريا يزد

انصار بهاباد2-0 مهربد ميبد

ميروكيش مهريز2-3 پاس خاتم

كشاورز اردكان2-3 سنگ آهن بافق

نتایج هفته پنجم

مهریز بتون 1 – 1 میرک کیش مهریز

منتخب تفت 1 – 0 کشاورز اردکان

آریا یزد 0 – 3 شهرداری اشکذر

پاس خاتم 0 – 3  انصار بهاباد

سنگ آهن بافق 4 – 0 مهربد میبد

کاشیی عمارت میبد 1 – 1 انصار بافق

نتایج هفته ششم

کشاورز اردکان 0 – 0 آریا یزد

مهربد میبد 0 – 0 منتخب تفت

شهرداری اشکذر 4 – 0 کاشی عمارت میبد

پاس خاتم 1 – 0 مهریز بتون

میرک کیش مهریز 0 – 2 انصار بافق

انصار بهاباد 0 – 3 سنگ آهن بافق

نتایج هفته هفتم

کاشی عمارت میبد 2 – 1 کشاورز اردکان

میرک کیش مهریز 3 – 0 شهرداری اشکذر

آریا یزد 0 -2 مهربد میبد

مهریز بتون 1 -3 انصار بهاباد

منتخب تفت 1 – 2 سنگ آهن بافق

انصار بافق 2- 1 پاس خاتم

نتایج هفته هشتم

سنگ آهن بافق ۴ – ۰ آریا یزد

کاشی عمارت میبد ۱ – ۲ مهربد میبد

انصار بهاباد ۰ – ۰ منتخب تفت

شهرداری اشکذر ۱ – ۱ پاس خاتم

کشاورز اردکان ۲ – ۲ میرک کیش مهریز

انصار بافق 3 – 1 مهریز بتون

نتایج هفته نهم

شهرداری اشکذر 5 – 4 مهریز بتون

انصار بافق 1 – 0 انصار بهاباد

کاشی عمارت میبد 2 – 2 سنگ آهن بافق

آریا یزد 2 – 1 منتخب تفت

پاس خاتم 2 – 1 کشاورز اردکان

میرک کیش مهریز 1 – 4 مهربد میبد

نتایج هفته دهم

انصار بهاباد 4 – 0 آریا یزد

منتخب تفت 3 – 4 کاشی عمارت میبد

مهریز بتون 0 – 3 کشاورز اردکان

انصار بافق 0 – 0 شهرداری اشکذر

سنگ آهن بافق 2 – 0 میرک کیش مهریز

مهربد 2 – 0 پاس خاتم

نتایج هفته یازدهم

مهربد میبد – مهریز بتون

میرک کیش مهریز 1 – 2 منتخب تفت

آریا یزد 2 – 1 کاشی عمارت میبد

شهرداری اشکذر 2 – 0 انصار بهاباد

کشاورز اردکان 0 – 2 انصار بافق

پاس خاتم 0 – 1 سنگ آهن بافق

 نتایج هفته دوازدهم

شهرداری اشکذر 4- 0 کشاورز اردکان

سنگ آهن بافق 1 – 0 مهریز بتون

مهربد میبد 1 – 0 انصار بافق

انصار بهاباد 3 – 3 کاشی عمارت میبد

پاس خاتم 1- 0 منتخب تفت

میرک کیش مهریز 3 – 2 آریا یزد

نتایج هفته سیزدهم

میرک کیش مهریز 1 – 4 کاشی عمارت میبد

سنگ آهن بافق 1 – 1 انصار بافق

پاس خاتم – آریا یزد (برگزار نشد)

منخب تفت 4 – 1 مهریز بتون

مهربد میبد 1 – 1 شهرداری اشکذر

کشاورز اردکان 1 – 1 انصار بهاباد

نتایج هفته چهاردهم

کشاورز اردکان 0 – 1 مهربد میبد

مهریز بتون 2 – 0 آریا یزد

انصار بهاباد 6 – 2 میزک کیش مهریز

شهرداری اشکذر 1 – 0 سنگ آهن بافق

انصار بافق 2- 2 منتخب تفت

کاشی عمارت میبد 2 – 0 پاس خاتم

هفته پانزدهم
منتخب تفت 1 – 6 شهرداري اشكذر
كاشي عمارت ميبد1 – 2 مهريز بتون
آريا يزد0- 2 انصاربافق
مهربد ميبد2- 0 انصاربهاباد
سنگ آهن3- 0 كشاورز اردكان
پاس خاتم1- 3 ميروكيش مهريز

هفته شانزدهم
ميروكيش مهريز1- 0 مهريز بتون
شهرداري اشكذر0 – 0 آريا يزد
انصاربهاباد3- 0 پاس خاتم
مهربد ميبد1- 1 سنگ آهن بافق
كاشي عمارت مبيد2-2 انصاربافق
كشاورز اردكان2- 2منتخب تفت

هفته هفدهم
آريا يزد4- 2 كشاورز اردكان
كاشي عمارت2- 2 شهرداري اشكذر
سنگ آهن بافق1- 1 انصار بهاباد
مهريز بتون1- 1 پاس خاتم
انصار بافق0- 0 ميروكيش مهريز
منتخب تفت0- 1 مهربد ميبد