تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و دیدار با امام جمعه شهرسان اشکذر