پویش سراسری نوجهان در دبیرستان رضوانی شهرستان اشکذر برگزار شد.

به گزارش اشکذر خبر؛ هم زمان با سراسر کشور پویش سراسری نوجهان در دبیرستان رضوانی شهرستان اشکذر برگزار شد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/r1j8f