• کد خبر: 24851
   منتشر کننده: مدیرمسئول (علیرضا عسکری )
    تاریخ انتشار: دوشنبه 18 شهریور 1392 - 14:09
  ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) اﺳﺘﺎن یزد در سفر به اشکذر ضمن حضور در کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان، در جلسه اداری کارکنان این کمیته شرکت کرد و از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

  به گزارش اشکذر نیوز،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) اﺳﺘﺎن یزد و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺣﻀﻮر در اشکذر از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

  محمد اکبری در سفر به اشکذر ضمن حضور در کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان، در جلسه اداری کارکنان این کمیته شرکت کرد و از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

  وی در این جلسه ضمن تاکید بر رعایت اصول مددکاری نوین، تدبیر در امور، بالابردن سطح اقتصادی خانواده های تحت حمایت، اصلاح سبک زندگی و مدیریت محرومین در سایه عدالت و همراه با اخلاق افزود: ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﯾﮏ ﮐﺎر اﻟﻬﯽ و ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﭼﻬﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دیگر نهاد های مربوطه هستیم.

  اکبری افزود: با توجه به سهم ۴۳ هزار میلیارد تومانی درآمد مشارکت های مردمی استان از تمام حوزه ها درخواست نمود تا در خدمت مشارکتها و توانمند سازی خانواده ها قرار گیرند.

  در ادامه یداالله مروتی مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان به ارائه گزارش فعالیت های صورت گرفته در این نهاد پرداخت و ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ دراﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ در آن داﻧﺴﺖ.

  ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد استان در ادامه سفر یک روزه خود به شهرستان ضمن سرکشی از خانواده های نیازمند  این کمیته اظهار داشت: سرکشی از خانواده های نیازمند یکی از الطاف بزرگ الهی است که شامل حال مسئولان شده است .

  منبع : نسیم صادق

   

  لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/uDUZU

 • Telegram
 • ارسال نظر :

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  تکمیل کنید *