رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر گفت: به منظور ایجاد زمینه همکاری های علمی - تحقیقاتی و بهره مندی از ظرفیت ها و توانایی های علمی – پژوهشی، این تفاهم نامه بین مرکز تحقیقات دیابت و مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به منظور توسعه همکاری های مشترک امضا شد.

به گزارش اشکذر خبر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، رئیس این واحد دانشگاهی با اعلام این خبر اظهار کرد: به منظور ایجاد زمینه همکاری های علمی – تحقیقاتی و بهره مندی از ظرفیت ها و توانایی های علمی – پژوهشی، این تفاهم نامه بین مرکز تحقیقات دیابت و مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به منظور توسعه همکاری های مشترک امضا شد.

محمود دهقانی اشکذری افزود: هدف از انعقاد تفاهم نامه، ایجاد و توسعه همکاری های علمی – پژوهشی دو مرکز با استفاده از کلیه منابع طرفین اعم از نیروی انسانی فنی و بانک های اطلاعاتی طرفین است.

دهقانی اشکذری به مفاد و مصوبات تفاهم نامه پرداخت و اضافه کرد: از جمله مهم ترین موضوع های این تفاهم نامه، حمایت از فعالیتهای پژوهشی، علمی و فناوری- همکاری پیرامون تعیین اولویت های تحقیقاتی طرفین جهت هدایت و تدوین طرحهای تحقیقاتی مشترک- همکاری و مشارکت در طراحی و اجرای پروژه ها از طریق اخذ گرنت های پژوهشی ملی و بین المللی-بهره مند شدن طرفین از امکانات مشترک یکدیگر از قبیل پایگاه های داده ای (داده های منطقه ای، ثبت بیماری، اطلاعات بهداشتی جمعیت استان و…)، منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی با رعایت مقررات درونی هر دانشگاه- همکاری در برگزاری مشترک همایش ها، سمینار میزگردها و کارگاه های آموزشی- همکاری در انجام طرح ها، پایان نامه های دانشجویی، تالیف و انتشار کتاب و نشریات علمی – پژوهشی و امکان بازدید محققین و اعضای هیات علمی و دانشجویان از واحدهای علمی – پژوهشی طرفین برای ایجاد زمینه همکاری مشترک است.

این تفاهم‌ نام بین مرکز تحقیقات دیابت به نمایندگی محمد افخمی اردکانی و مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به نمایندگی محمود دهقانی اشکذری به منظور توسعه همکاری های مشترک در ده ماده و در چهار نسخه برای مدت دو سال به امضای طرفین رسید که تمدید و ادامه فعالیت، بازنگری، اصلاح و یا تغییرات اساسی در مفاد آن با توافق نمایندگان طرفین انجام می شود.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/qgxBp