• کد خبر: 22740
   منتشر کننده: مدیرمسئول (علیرضا عسکری )
    تاریخ انتشار: پنجشنبه 16 خرداد 1392 - 10:56

  اسامي نامزدهاي نهايي چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهرهای شاهدیه ،حمیدیا، زارچ و یزد اعلام شد.

  به گزارش یزد آگاه به نقل از كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد، اسامي نامزدهاي نهايي چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهرهای شاهدیه ، زارچ و یزد بر اساس حروف الفبا به شرح ذيل اعلام شد.

  شهر یزد :

  1 – آقاي محمدهادي آراسته فرزند حبيب كد نامزد 1214
  2 – آقاي مجيد آرمان نسب مشهور به نمكي فرزند علي رضا كد نامزد 1215
  3 – آقاي محمدعلي آزادي حسين آباد مشهور به آزادي فرزند حسين كد نامزد 1217
  4 – آقاي سيدمحمدرضا آقائي ميبدي مشهور به سيد محمد رضا فرزند سيد علي كد نامزد 1219
  5 – آقاي محمدعلي احمدنيا فرزند محمدحسن كد نامزد 1246
  6 – آقاي علي محمد اخوت فرزند آقا محمد كد نامزد 1247
  7 – خانم فاطمه اسلامي مشهور به ابطحي فرزند محمدجعفر كد نامزد 1251
  8 – آقاي سيدمهدي افزوني فرزند سيد حسين كد نامزد 1256
  9 – آقاي مهدي امامي فرزند مرتضي كد نامزد 1258
  10 – آقاي حسن امين مشهور به حسن امين فرزند محمد كد نامزد 1261
  11 – خانم مليحه اميني اصيل مشهور به مهندس اميني فرزند حسين كد نامزد 1262
  12 – آقاي محمدجواد اولياء فرزند محمود كد نامزد 1264
  13 – آقاي محمد ايوبي يزدي فرزند محمدحسن كد نامزد 1265
  14 – آقاي حسين بابائي مشهور به امیر حسین فرزند محمد علي كد نامزد 1267
  15 – آقاي محمدرضا بابائي فرزند حسين كد نامزد 1268
  16 – آقاي مسعود برادران فرزند احمد كد نامزد 1271
  17 – آقاي حسين بري ابرقوئي مشهور به ابرقويي فرزند علي كد نامزد 1274
  18 – آقاي هادي بشر فرزند ذبيح اله كد نامزد 1275
  19 – خانم فاطمه بنادكيان فرزند محمود كد نامزد 1276
  20 – آقاي محسن بندگاربنادكي فرزند اصغر كد نامزد 1278
  21 – آقاي سيدبهادر بهادري فرزند محمد آقا كد نامزد 1281
  22 – خانم مريم بهزادي شهربابكي فرزند حبيب كد نامزد 1282
  23 – آقاي مجيد بيارش فرزند محمد علي كد نامزد 1284
  24 – آقاي سيدمحمدعلي پاك نژاد مشهور به هاشم فرزند سيد رضا كد نامزد 1287
  25 – آقاي سيدمرتضي ترنجي نيا فرزند سيد حسين كد نامزد 1291
  26 – آقاي علي اصغر جعفري مشهور به جعفري هرفته فرزند محمدجعفر كد نامزد 1294
  27 – آقاي مسعود جهانگيري آسفيچي فرزند حسین كد نامزد 1416
  28 – آقاي حسن چاوشيان طزنجي فرزند غلامرضا كد نامزد 1417
  29 – آقاي محمدمحسن حائري زاده مشهور به محسن حائري فرزند محمدصالح كد نامزد 1418
  30 – آقاي كاظم حاجي صادقي نژاد فرزند اكبر كد نامزد 1421
  31 – آقاي محمدمهدي حرزاده مشهور به حرزاده فرزند رضا كد نامزد 1425
  32 – خانم مريم حسين آبادي فرزند کریم كد نامزد 1428
  33 – آقاي سيدابوالفضل حسيني بغدادآباد فرزند سيدمحمود كد نامزد 1429
  34 – آقاي سيدعلي حسيني جمال آبادي فرزند سید محمد تقی كد نامزد 1452
  35 – آقاي سيدحسن حسيني حسين آباد فرزند سيدقيوم كد نامزد 1454
  36 – خانم طيبه السادات حسيني مقدم فرزند سید علی اکبر كد نامزد 1457
  37 – آقاي محمدرضا حق شناسي فرزند عباس كد نامزد 1458
  38 – آقاي سيدحسن حيدري مشهور به مهندس حيدري شهرداري فرزند سيدحمزه كد نامزد 1459
  39 – آقاي غلامرضا خاكپورمروستي فرزند اكبر كد نامزد 1464
  40 – آقاي محمد خاني فر فرزند مرتضي كد نامزد 1465
  41 – آقاي وحيدرضا خباززاده يزدي مشهور به خباززاده يزدي فرزند آقامرتضي كد نامزد 1467
  42 – آقاي سيدحسن خبيري فرزند سيدعلي كد نامزد 1468
  43 – آقاي باقر دبيري نژاد مشهور به مهندس دبيري نژاد فرزند عبدالله كد نامزد 1476
  44 – آقاي محمدعلي دست افشان فرزند عباس كد نامزد 1478
  45 – آقاي  علي اكبر دشتي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 1479
  46 – آقاي ابوالفضل دلاوري پور مشهور به علي دلاوري فرزند محمود كد نامزد 1494
  47 – آقاي علي محمد دلاوري پور فرزند محمود كد نامزد 1495
  48 – آقاي محسن دهقان فرزند محمدحسين كد نامزد 1497
  49 – آقاي حميد دهقان بنادكي فرزند عباس كد نامزد 1498
  50 – آقاي سيدمهدي دهقان بنادكي مشهور به سيد دهقان فرزند سيدمحمد كد نامزد 1512
  51 – آقاي علي اكبر دهقان پورحسين آبادي فرزند ميرزاعباس كد نامزد 1516
  52 – آقاي مهدي دهقان دهنوي مشهور به مهدي غلوم فرزند غلامحسين كد نامزد 1518
  53 – آقاي حميدرضا دهقان منشادي فرزند غلامحسين كد نامزد 1521
  54 – خانم ليلا دهقان منشادي فرزند شعبان كد نامزد 1524
  55 – آقاي مجيد دهقان منشادي فرزند هدايت كد نامزد 1525
  56 – آقاي فرزاد دهقاني فيروزآبادي فرزند ولي ا… كد نامزد 1529
  57 – آقاي يدالله راحمي مشهور به استاد راحمی فرزند حسين كد نامزد 1542
  58 – آقاي اميرحسين رادمنش فرزند حسن كد نامزد 1545
  59 – آقاي مهدي رستم آبادي فرزند ماشاءاله كد نامزد 1548
  60 – آقاي محمدمهدي رشيدي عزآبادي فرزند محمدحسن كد نامزد 1549
  61 – آقاي مصطفي رضائيان منشادي فرزند حجي حسين كد نامزد 1561
  62 – آقاي محمدحسين رضائي صدرآبادي مشهور به حاجي حسين فرزند ابوالقاسم كد نامزد 1562
  63 – آقاي علي اصغر رضاشاطري فرزند حسين كد نامزد 1564
  64 – خانم فريده رنجبرناصرآبادي فرزند عباس كد نامزد 1565
  65 – آقاي محمدعلي زارع مشهور به زارع خاكشناس فرزند عباس كد نامزد 1569
  66 – آقاي اميرحسين زارع بنادكوكي فرزند محمدرضا كد نامزد 1572
  67 – آقاي عباس زارع گاريزي مشهور به شيخ عباس فرزند غلامرضا كد نامزد 1578
  68 – آقاي سيدمنصور زيارتي فرزند محمود كد نامزد 1579
  69 – آقاي عليرضا زينلي درب هنزي فرزند علي اكبر كد نامزد 1581
  70 – آقاي محمدمهدي زينيا فرزند علي محمد كد نامزد 1582
  71 – آقاي سيدمرتضي سجاد مشهور به سيد سجاد فرزند سيد كاظم كد نامزد 1584
  72 – آقاي محمدرضا سرمست يزدي فرزند فتح الله كد نامزد 1586
  73 – آقاي سعيد سعادت مقدم فرزند علي اصغر كد نامزد 1587
  74 – آقاي محمدرضا سلطاني فرزند محمد علي كد نامزد 1595
  75 – آقاي محمد سلمه نژادخلفباغي فرزند غلامرضا كد نامزد 1615
  76 – آقاي سيدضياء سليماني بنادكي فرزند سيد كاظم كد نامزد 1617
  77 – آقاي محمدصادق سهيلي پور فرزند علي اكبر كد نامزد 1618
  78 – خانم انيس شاه رحماني فرزند محمود كد نامزد 1621
  79 – آقاي عليرضا شايق فرزند محمدباقر كد نامزد 1624
  80 – آقاي مرتضي شايق فرزند ميرزا علي كد نامزد 1625
  81 – آقاي محمدرضا شباني نژادچاورچي فرزند زينل كد نامزد 1626
  82 – آقاي هادي صادقيان فرزند احد كد نامزد 1629
  83 – آقاي هادي صادقيان فرزند علي كد نامزد 1641
  84 – آقاي عليرضا صادقي نژادسريزدي فرزند فضل اله كد نامزد 1642
  85 – آقاي حميدرضا صالحيه يزدي فرزند حبيب كد نامزد 1645
  86 – آقاي حامد صدري زاده فرزند محمد كد نامزد 1646
  87 – آقاي سيدمحمدمهدي طباطبائي فرزند سيد عبدالعظيم كد نامزد 1649
  88 – آقاي سيدجمال الدين طباطبائي مزرعه نو فرزند سيد حسين كد نامزد 1652
  89 – آقاي حميد عابديني فرزند محمد حسين كد نامزد 1656
  90 – آقاي مجيد عبدالحسيني زاده فرزند محمدرضا كد نامزد 1671
  91 – آقاي مرتضي عبدالرضازاده مشهور به مهندس عبدالرضا زاده فرزند حسن كد نامزد 1672
  92 – آقاي صادق عزيزي بندرآبادي فرزند عباس كد نامزد 1674
  93 – آقاي حسين عقبائي فرزند عباس كد نامزد 1676
  94 – آقاي كاظم فروغي نسب فرزند عباس كد نامزد 1678
  95 – آقاي مهدي فرهاني فرزند محمدعلي كد نامزد 1679
  96 – آقاي محمد فقيه خراساني فرزند حسين كد نامزد 1681
  97 – آقاي سيدعلي فقيه زاده فيروزآبادي فرزند سيد مهدي كد نامزد 1682
  98 – آقاي محمود فلكيان فرزند محمدرضا كد نامزد 1684
  99 – آقاي حسام الدين قاسمي فرزند مرتضي كد نامزد 1685
  100 – آقاي اكبر قاسمي خلف بادام مشهور به قاسمي فرزند عباس كد نامزد 1686
  101 – آقاي حميدرضا قمي فرزند حسين كد نامزد 1689
  102 – آقاي عبدالرضا كابلي فرزند عباس كد نامزد 1691
  103 – آقاي مهدي كاشفي زاده مشهور به دكتر مهدي كاشفي زاده فرزند محمد كد نامزد 1692
  104 – خانم مريم كاظمي تربقان مشهور به مريم السادات فرزند سيدحمزه كد نامزد 1694
  105 – آقاي احمد كريم مشهور به مهندس كريم فرزند عباس كد نامزد 1696
  106 – آقاي محمدرضا كفيل الناس فرزند غلام حسين كد نامزد 1698
  107 – آقاي سعيد كلانتري فرزند ابوالفضل كد نامزد 1712
  108 – آقاي سيدعلي محمد كمال مشهور به سيد كمال (سرهنگ)فرزند سيد محمود كد نامزد 1718
  109 – آقاي محمدرضا كوچك زاده مشهور به مهندس كوچك زاده فرزند محمدعلي كد نامزد 1719
  110 – آقاي كمال كياست فر فرزند علي محمد كد نامزد 1724
  111 – آقاي سيدسعيد گجراتي فرزند سيد حسين كد نامزد 1725
  112 – آقاي محمد گل آفتاب فرزند احمدعلي كد نامزد 1726
  113 – خانم اعظم گلابگيريان فرزند محمد كد نامزد 1727
  114 – آقاي سيدعباس گلدون ساز مشهور به گلدانساز فرزند سيد محمد كد نامزد 1728
  115 – آقاي عبدالصمد لطيفي مشهور به جلال فرزند محمود كد نامزد 1729
  116 – آقاي سيدسعيد مؤذن زاده فرزند سيدعلي محمد كد نامزد 1741
  117 – آقاي محمدحسين ماوندادي پور مشهور به مهندس ماوندادي پور فرزند بمانعلي كد نامزد 1742
  118 – آقاي محمدمهدي مبين مشهور به مهندس مبين فرزند محمدعلي كد نامزد 1745
  119 – آقاي محمدرضا محمدي علي آباد مشهور به مهندس محمدي فرزند محمدرضا كد نامزد 1747
  120 – آقاي محمدرضا مختاري تاج آباد فرزند غلامرضا كد نامزد 1749
  121 – آقاي سيدمحمدرضا مدرسي مصلي مشهور به مدرسي و مدرس و مدرس مصلي فرزند سيدمحمدصادق كد نامزد 1752
  122 – آقاي رضا مرشد مشهور به دكتر مرشد فرزند آقاعلي كد نامزد 1754
  123 – آقاي كاظم مشرف فرزند محمد كد نامزد 1756
  124 – آقاي مهدي مصدق فرزند حسين كد نامزد 1757
  125 – آقاي حميدرضا مطهريان فرزند محمد رضا كد نامزد 1758
  126 – آقاي سيدمحمدعلي معتمدفر فرزند سيدمحمد كد نامزد 1759
  127 – آقاي امير معتمدنجار فرزند محمد حسين كد نامزد 1761
  128 – آقاي حامد معتمدي فرزند محمد تقي كد نامزد 1762
  129 – آقاي عابس مكي نيري فرزند قاسم كد نامزد 1764
  130 – آقاي مهدي ملكي سوركي فرزند علي كد نامزد 1767
  131 – آقاي محمد منتظرفرج فرزند علي كد نامزد 1768
  132 – آقاي مجيد منظورالحجه فرزند عليرضا كد نامزد 1769
  133 – آقاي ياسر موحدين فرزند محمد حسين كد نامزد 1781
  134 – آقاي سيدصدراله موسوي هفتادر فرزند سيدمحمد كد نامزد 1784
  135 – آقاي سيدعلي محمد ميرحسيني مشهور به سرهنگ فرزند سيد يحيي كد نامزد 1816
  136 – آقاي عباس ميرحسيني فرزند محمدكاظم كد نامزد 1817
  137 – خانم سميه ميرزااسمعيل مشهور به ميرزا اسماعيلي فرزند هوشنگ كد نامزد 1819
  138 – آقاي ابوالفضل ميرزابابائي فرزند محمدحسين كد نامزد 1821
  139 – آقاي مرتضي ميرشمسي فرزند احمد كد نامزد 1824
  140 – آقاي سيدمحمدرضا ميرفخرالدين فرزند سيدعليرضا كد نامزد 1825
  141 – آقاي محمود ناصري مشهور به ناصري فرزند عبدالرسول كد نامزد 1826
  142 – آقاي ابوالقاسم نجفي  فرزند محمد كد نامزد 1827
  143 – آقاي حسين نخعي سرو فرزند عبدالله كد نامزد 1829
  144 – آقاي سيدعلي نورانيان مشهور به تيمسار نورانيان فرزند سيد محمد كد نامزد 1842
  145 – آقاي سپنتا نيك نام فرزند ارشام كد نامزد 1845
  146 – آقاي احمد نيكوكاران مشهور به سرهنگ نيكو كاران فرزند ميرزاعلي كد نامزد 1846
  147 – آقاي محمدرضا واحدي مشهور به واحدي فرزند حسين كد نامزد 1847
  148 – آقاي مجيد والاگهر فرزند علي كد نامزد 1848
  149 – خانم مهديه وحيدي نژاد فرزند حسن كد نامزد 1849
  150 – خانم حميده  وزيري فرزند سيد محمد حسين كد نامزد 1851
  151 – آقاي سيدمحمد هاشمي فرزند سيدولي كد نامزد 1852
  152 – آقاي سيدمحمد هاشمي پور فرزند سيد رضا كد نامزد 1854
  153 – خانم عزت يادگار فرزند يداله كد نامزد 1857
  154 – آقاي سيدمحمد يونسي فر فرزند سيدحسين كد نامزد 1859

  شهر حمیدیا :

  1 – آقاي  احمد  بين آبادي  فرزند محمد كد نامزد 1285

  2 – آقاي  غلامرضا  جعفري نجف آبادي مشهور به شيخ رضا  فرزند حسين كد نامزد 1295

  شهر شاهدیه :

  1 – آقاي  ناصر  اسلامي نصرت آبادي  فرزند بمانعلي كد نامزد 1252

  2 – آقاي  محمد  اميرجليلي مشهور به سامعي فرزند غلامرضا  كد نامزد 1259

  3 – آقاي  مصيب  بوشهري زاده  فرزند علي محمد كد نامزد 1279

  4 – آقاي  حسين  خاتمي راد مشهور به حاج حسين خاتمي فرزند محمد كد نامزد 1462

  5 – آقاي  ناصر  رهاوي عزآبادي  فرزند علي كد نامزد 1567

  6 – آقاي  حسين  سلطاني  فرزند محمد علي كد نامزد 1591

  7- آقاي  محمدرضا  سلطاني مشهور به مهندس رضا فرزند محمد جلال كد نامزد 1594

  8- آقاي  علي محمد  سلطاني گردفرامرزي  فرزند جواد كد نامزد 1597

  9- آقاي  محمدرضا  سلطاني گردفرامرزي مشهور به محمدرضا ميرزاعباس حاج كلانتر فرزند عباس كد نامزد 1598

  10- آقاي  محمدكاظم  سلطاني گردفرامرزي  فرزند محمد  كد نامزد 1612

  11- خانم  نرگس  عزيزي فرزند محمدعلي كد نامزد 1675

  12- آقاي  محمدحسين  كهدوئي مشهور به شيخ حسين فرزند علي محمد كد نامزد 1721

  13- آقاي  حسن  محمودي ميرهاشمي  فرزند بمانعلي كد نامزد 1748

  14- آقاي  سيدعليرضا  ميرجليلي مشهور به سيد علي آقا فرزند سيدمحمود كد نامزد 1789

  15- آقاي  سيدمحمد  ميرجليلي مشهور به محمد آقا سيد آقا  فرزند سيدعلي اصغر كد نامزد 1791

  16- آقاي  سيدمحمدرضا  ميرجليلي مشهور به محمد آقا فرزند سيدرضا كد نامزد 1792

  17- آقاي  عباسعلي  ميرجليلي  فرزند علي كد نامزد 1794

  18- آقاي  عليرضا  ميرجليلي  فرزند علی بمان  كد نامزد 1795

  19- آقاي  محسن  ميرجليلي مشهور به ميرجليلي فرزند حبيب اله كد نامزد 1798

  20- آقاي  محمدرضا  ميرجليلي مشهور به محمدرضا عباسي اشكذري فرزند عباسعلي كد نامزد 1812

  21- آقاي  محمدهادي  ميرجليلي  فرزند محمدحسين كد نامزد 1814

  22- آقاي  محمدهادي  ميرجليلي  فرزند محمد رضا كد نامزد 1815

  شهر زارچ :

  1 – آقاي  اكبر  آسايش  فرزند حسين كد نامزد 1218

  2 – آقاي  عليرضا  ابوترابي زارچي  فرزند محمدعلي كد نامزد 1242

  3 – آقاي  سيدمصطفي  اجله  فرزند سيدعباس كد نامزد 1245

  4 – آقاي  محمدحسين  اسدي زارچ مشهور به شیخ حسین فرزند حسن كد نامزد 1249

  5 – آقاي  سيدعليرضا  اقبالي زارچ  فرزند سيد عبدا… كد نامزد 1257

  6 – آقاي  نعمت اله  خليلي زارچي مشهور به حاجي خليلي فرزند علي كد نامزد 1469

  7 – خانم  رضوان  خوش اندام  فرزند علي اكبر كد نامزد 1471

  8 – آقاي  حسين  خوشنويس زارچ  فرزند زينل كد نامزد 1472

  9 – آقاي  محمدرضا  خوشنويس زارچ مشهور به اميد فرزند علي كد نامزد 1474

  10 – آقاي  محمدعلي  داراب  فرزند ابوطالب كد نامزد 1475

  11 – آقاي  مصطفي  ذاكري زارچ مشهور به مصطفي ذاكري فرزند علي كد نامزد 1541

  12- آقاي  حجت  شريعتمداري  فرزند مصطفي كد نامزد 1627

  13- آقاي  مرتضي  كريمي زارچي مشهور به جندقي فرزند بمانعلي كد نامزد 1697

  14- خانم  طيبه  كلانتري سرچشمه  فرزند عليرضا كد نامزد 1715

  15- آقاي  محمد  كلانتري سرچشمه مشهور به امير فرزند حجي علي كد نامزد 1716

   

  لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/Xesum

 • Telegram
 • ارسال نظر :

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  تکمیل کنید *