سازمان فرهنگی،  اجتماعی ورزشی شهرداری یزد آگهی  مناقصه عمومی چاپ بنر منتشر کرد.

آگهی  مناقصه عمومی چاپ بنر سازمان فرهنگی،  اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

واجد شرایط:

شخصیت های حقیقی و حقوقی دارای مجوز چاپ دیجیتال از واحد مربوطه (دارای تاریخ اعتبار لازم)

شیوه دریافت اسناد:

مراجعه به پایگاه اینترنتیwww. setadiran.ir   نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  تلفن ۱ـ۳۸۲۷۷۶۵۰ ـ ۰۳۵  واحد تبلیغات تماس حاصل نمایند.

پذیرش پیشنهادها:

شهرداری یزد در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار است.

پرداخت هزینه های چاپ آگهی مربوط به مناقصه برعهده برنده می باشد.

با عنایت به ضرورت و تحویل فوری موضوع مناقصه، پیمانکاران مستقر در  شهر یزد  مجاز به شرکت می باشند.

 

روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/hS1hN