• فرماندار اشکذر در پیامی
    شهیدان باهنر و رجایی الگوی خدمتگزاران مردم هستند
    فرماندار اشکذر به مناسبت هفته دولت و روز کارمند پیامی را صادر کرد.

    به مناسبت هفته دولت؛
    فرماندار اشکذر از یکی از محرومترین روستاهای شهرستان بازدید کرد
    به مناسبت هفته دولت فرماندار اشكذر از و جمعي از مديران شهرستان يكي از محرومترين روستاهاي شهرستان بازديد كردند.