• فرماندار اشکذر در پیامی
    شهیدان باهنر و رجایی الگوی خدمتگزاران مردم هستند
    فرماندار اشکذر به مناسبت هفته دولت و روز کارمند پیامی را صادر کرد.

    به مناسبت هفته دولت؛
    فرماندار اشكذر از يكي از محرومترين روستاهاي شهرستان بازديد كرد
    به مناسبت هفته دولت فرماندار اشكذر از و جمعي از مديران شهرستان يكي از محرومترين روستاهاي شهرستان بازديد كردند.