• سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشکذر عنوان کرد
    اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران بخش صنایع دستی و گردشگری اشکذر
    تسهیلاتی به سرمایه گذاران بخش صنایع دستی و گردشگری در شهرستان اشکذر استان یزد اعطا می شود.