سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشکذر عنوان کرد
اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران بخش صنایع دستی و گردشگری اشکذر
تسهیلاتی به سرمایه گذاران بخش صنایع دستی و گردشگری در شهرستان اشکذر استان یزد اعطا می شود.