• + صوت
  شهید محمدکاظم دهقانی در مصاحبه ای قبل از شهادت: الان موقع امتحان ماست !
  شهید محمد کاظم دهقانی ۲۰ ساله پاسدار بود ، فرمانده گروهان حر در عملیات بدر بود! در مصاحبه ای قبل از شهادت گفت: " الان موقع امتحان ماست " ما باید ببینیم چه کار باید بکنیم و راه و روش ما چیست؟
  + فیلم
  چهاردهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد
  چهاردهمین شماره مجله تصویری به اضافه اشکذر به گفتگو با محمدصادق سالم همرزم سردار شهیدمحمدکاظم دهقانی اشکذری اختصاص دارد.
  شهید محمد کاظم دهقانی اشکذری:
  ” الآن موقع امتحان ماست ” اگر جسد من تکه تکه شود باید به هدف انقلاب برسیم
  " الان موقع امتحان ماست " ما باید ببینیم چه کار باید بکنیم و راه و روش ما چیست؟ ما باید از امام حسین (ع) سرمشق بگیریم و راهمان را انتخاب کنیم.