• به مناسبت هفته دولت؛
    فرماندار اشكذر از يكي از محرومترين روستاهاي شهرستان بازديد كرد
    به مناسبت هفته دولت فرماندار اشكذر از و جمعي از مديران شهرستان يكي از محرومترين روستاهاي شهرستان بازديد كردند.