• بازهم دیوار مهربانی در شهرستان، این بار در فیروزآباد +عکس
    دیوار مهربانی در شهرستان اشکذر به فیروزآباد، هم رسید.

    دیوار مهربانی به اشکذر رسید +عکس
    طرح دیوار مهربانی به‌منظور جمع‌آوری لباس و وسایل اضافی موردنیاز برای نیازمندان با شعار «نياز نداري بزار، نياز داري بردار» در اشکذر به اجرا درآمد.