• انفجار در شرکت فولاد یزد / مرگ یک کارگر در پی انفجار
    بر اثر انفجار در شرکت فولاد یزد، مرگ یک کارگر در این واحد تولیدی فولاد رقم خورد