اشکذر خبر

مطالب با برچسب : مردم نیکوکار اشکذر

نیکوکاران اشکذری در سال جاری بیش از یک میلیارد ریال صدقه پرداخت کردند

 به گزارش اشکذر نیوز، “یدا… مروتی” با بیان این مطلب افزود: طرح جمع‌آوری صدقات یکی از عمده طرح‌های اجرایی توسط کمیته امداد است تأثیر بسزایی در کاهش فقر و کمک به اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه داشته است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 6 هزار صندوق صدقه در شهرستان […]