غیربومی در اشکذر | پایگاه خبری اشکذر نیوز
کج سلیقگی رسانه یزدی در انتخاب تیتر و اندکی تامل ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

کج سلیقگی رسانه یزدی در انتخاب تیتر و اندکی تامل

«زورگيران اشکذری در دام پليس» این تیتر خبر یک سایت خبری استان یزد است که صبح امروز منتشر شد. اما در انتشار این خبر دو نکته به نظر نگارنده جلب توجه می کند: نکته اول این که در متن این خبر ذکرشده «محل اختفاي سردسته اين باند در اشکذر شناسايي شده» که این رسانه یزدی […]