علیرضا طالبیان، | پایگاه خبری اشکذر نیوز
مراسم سال تحویل به رنگ شهدا در اشکذر ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

مراسم سال تحویل به رنگ شهدا در اشکذر

مراسم تحویل سال اشکذر در جوار قبور شهدا برگزار میگردد.