شهدا و رمضان | پایگاه خبری اشکذر نیوز
روزه های آنها ، روزه های ما ! ۰۸ تیر ۱۳۹۳

روزه های آنها ، روزه های ما !

ساعت 12 شب ، شب یوم الشک . شبی که همه از هم خبر می گیرند آیا فردا ماه رمضان است ! همه به دنبال دیدن ماهی هستند که اگر دیده شود نور رحمتش آنقدر درخشان است که آلودگی های باطن را پاک خواهد کرد . ناگهان تلفن به صدا در آمد ! این وقت […]