اشکذر خبر:     پیام نوروزی امام جمعه خضرآباد استند آپ کمدی اشکذر – ادامه استند آپ سیدهادی آقابزرگی معرفی کتاب اشکذر در سالی که گذشت – ماه مهر کلیپ عکس های ارسالی به مسابقه روزی روزگاری اشکذر -حکایتهای مردمان اشکذر معرفی شهدا (شهید علی اکبر عسکری)

اشکذر خبر:

 

 

پیام نوروزی امام جمعه خضرآباد

استند آپ کمدی اشکذر – ادامه استند آپ سیدهادی آقابزرگی

معرفی کتاب

اشکذر در سالی که گذشت – ماه مهر

کلیپ عکس های ارسالی به مسابقه

روزی روزگاری اشکذر -حکایتهای مردمان اشکذر

معرفی شهدا (شهید علی اکبر عسکری)

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/rfCV2