از سوی نماینده مردم شریف شهرستان یزد، اشکذر و بخش ندوشن دستور پرداخت 25 میلیارد تومان جهت تکمیل شبکه آبرسانی شهرهای اشکذر، مجومرد و شهرک صنعتی نیکو اخذ شد.

به گزارش اشکذر خبر؛ در متن دیگر درخواست ارائه شده توسط محمد صالح جوکار به معاون رئیس جمهور آمده است؛ شبکه آبرسانی شهرهای اشکذر، مجومرد و شهرک صنعتی نیکو در ایام ماضی به صورت شبکه آزبستی به طول ۱۲ کیلومتر اجرا گردیده و سالهاست که این شبکه هم از لحاظ جنس از رده خارج گردیده و هم عمر مفید آن به اتمام رسیده است.

بهسازی این مسیر در ۱۰ سال اخیر در دستور کار قرار گرفته که از این ۱۲ کیلومتر ۷ کیلومتر از آن اجرایی شده است لکن به دلیل افرایش فزاینده قیمتها و فقدان اعتبار کافی این پروژه نیمه کاره مانده که مزید لطف است در صورت صلاحدید دستور فرمایید؛ از هر محل ممکن، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یابد.

شایان ذکر است؛ دستورات اخذ شده توسط نماینده مردم، نیازمند پیگیری مجدّانه مسئولان اجرایی ذیربط جهت تحقق میباشد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/nVSoD