روزگاری حجت آباد از رونق بسیاری برخوردار بوده است و کاروانسرای آن استراحتگاه و وعده گاه کاروان های متعددی بوده که از کویر می گذشتند.

اشکذرخبر :کتاب چادر کردیم رفتیم تماشا سفرنامه‌ای خواندنی به قلم عالیه خانم شیرازی، از زنان بانفوذ دربار قاجار است. او در این کتاب به روایت سفرش از کرمان و بمبئی و مکه می‌پردازد.

محقق و تاریخ نویس شهیر رسول جعفریان درباره این کتاب چنین می نویسد::« بخش مهمی از حُسن این سفرنامه، به حس زنانگی نویسنده است که از تمام وجنات عبارات آشکار است. زنی با وجوهی گسترده، هم تلاشگر، هم فکور، هم پر احساس و پرجاذبه، هم لطیف و خوشمزه، و هم پرنفوذ. زنی که به اندرونی میرزای شیرازی، آن مرجع بزرگ راه دارد، و وقتی به تهران می آید، مدتها در اندرونی ناصرالدین شاه به رتق و فتق اموردختران و ازدواج آنان می پردازد. سفرنامه سرشار از داده های با ارزش از هر آنچیزی است که بر سر راه او بوده است»

عالیه خانم شیرازی در کتاب چادر کردیم رفتیم تماشا در مسیر برگشت از مکه به کرمان  اشاره ای به روستای حجت آباد می کند در صفحه ۲۳۰ کتاب چنین آمده است :«امروز که شنبه بیست و چهارم است دو ساعت از روز گذشته وارد حجت آباد شدیم در کاروانسرا نه جا بود نه طویله که منزل کنیم آمدیم توی حیاط خرابه‌ای منزل کردیم این قدر هست که خلوت است آسوده‌ایم این منزل ۶ فرسخ بود.»

این نوشته نشان می دهد روزگاری حجت آباد از رونق بسیاری برخوردار بوده است و کاروانسرای آن  استراحتگاه و وعده گاه کاروان های متعددی بوده که از کویر می گذشتند.

روستای حجت آباد از توابع شهرستان اشکذر یزد است و در نزدیکی شهرهای مجومرد و اشکذر واقع شده است.آثار و بناهای تاریخی به جا مانده در روستا مانند باغ حجت آباد وزیر دلیلی بر قدمت کهن این روستاست.

عکس آب انبار، قنات و بنا های حجت آباد ۱۲۸۰ ه.ش منشر شده در کتاب پنج سال در شهری ایرانی، ناپیه ملکوم

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/dzx0e