رئیس شورای اسلامی شهر خضرآباد گفت:شهروندان خضرآبادنسبت به تاریک بودن بخشی از بلوار ورودی شهرخضرآبادمعترض میباشند.

به گزارش اشکذر خبر، نوری گفت:بیش از ۲۰ شب است که بلوار ورودی شهر وسه راه کافی اباد خضرآباد در تاریکی محض به سرمی برد؛خاموشی بخشی از بلوار ورودی شهر خضرآباد چهره نازیبایی را از این شهر در اذهان عمومی ایجاد نموده.

نوری در ادامه افزود: با توجه به ییلاقی بودن شهر خضرآباد و روستاهای بالا دست و ترافیک بالا مخصوصا در ایام تعطیلات . در پیش بودن ماه محرم وحرکت هیئت سینه زنی. تاریکی بلوار موجب بروزتصادفات وایجاد سانحه می گردد.

اصلاح روشنایی معابر مذکورمیتواند از وقوع تصادفات جلوگیری کند.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/RjJHU