هواشناسی استان یزد با توجه به سرمای محسوس هوا توصیه‌هایی را به ارائه کرد.

به گزارش اشکذر خبر، اداره کل هواشناسی تأکید کرد که این هفته به سبب سرما از هر گونه کاشت نهال، هرس سبز، شخم عمیق و کوددهی به باغ‌ها و فضا‌های سبز خودداری شود.

در صورتی که بوته‌های گندم در شرایط توقف رشد یا رشد اندک است از مصرف کود‌های ازته به دلیل احتمال خطر سرما خودداری گردد.

انجام محلول پاشی اسید‌های آمینه به همراه سولفات پتاسیم در شرایط مناسب رطوبتی مزرعه گندم و در دما‌های بیش از ۱۰ درجه سانتیگراد.

دو پوشه کردن دیواره‌های بغل و پیشانی گلخانه‌ها جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی با توجه به کاهش دمای هوا در روز‌های پیش رو.

برقراری کشیک شبانه برای کنترل شرایط گلخانه و استفاده از موتور برق اضطراری و سوخت جایگزین در صورت قطع برق و گاز.

لزوم نگهداری ماهیان تیلاپیای پرورشی در استخر‌های زمستان گذرانی و نظارت بر دمای آب. در صورت کاهش دمای آب محیط پرورش تیلاپیا به کمتر از ۱۱ درجه سانتی گراد تلفات دسته جمعی این ماهیان بسیار محتمل خواهد بود.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/8HIUH
  • منبع خبر : صداوسیما