۲۰۰ متر از خط انتقال آب از خروجی منبع R3 تا بعد از رودخانه به شهر خضرآباد که مدت زمانی است بطور مرتب دچار شکستی و باعث قطع آب میگردد؛ در اسرع وقت تعویض می گردد.

به گزارش اشکذر خبر؛ در پی در خواست رئیس شورای اسلامی شورای شهر از شرکت آب فاضلاب مبنی بر تعویض خط انتقال آب از منبع R3 به منبع اصلی شهر خضرآباد و در خواست تشکیل جلسه با حضور مسئولین شهرستان جلسه تامین آب پایدار برای شهر خضرآباد با حضور معاون فرماندار شهرستان، مدیر آبفای شهرستان، شهردار و شورای اسلامی شهر و بخشدار در شهر خضرآباد تشکیل شد.

بنابر این گزارش؛ ابتدا ۲۰۰ متر از خط انتقال آب از خروجی منبع R3 تا بعد از رودخانه به شهر خضرآباد که مدت زمانی است بطور مرتب دچار شکستی وباعث قطع آب میگردد در اسرع وقت تعویض گردد.

همچنین مقرر شد؛ عوامل دست اندرکاراجرای خط انتقال از منبع R3به منبع اصلی شهر خضرآباد موردبازخواست قرارگیرند.

شایان ذکر است؛ شهرداری و شورای اسلامی شهر خضرآباد نسبت به تامین فضای مناسب جهت تاسیس دفتر آب فاضلاب در شهر خضرآباد جهت پاسخگوی مسئول مربوطه به شهروندان اقدام می کنند.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/5QKRs
  • نویسنده : علی جعفری