جلسه شورای هماهنگی متناظر خدمات بهداشتی به بیمه شدگان شهرستان اشکذر با حضور ریاست اداره، کارشناس شبکه بهداشت و درمان، کارشناس تامین اجتماعی و کارشناس امور اجتماعی به میزبانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اشکذر برگزار شد.

به گزارش اشکذر خبر؛ در ابتدای جلسه حسام پیتام ضمن عرض خیر مقدم و تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین علیه السلام به مدعوین، هدف از تشکیل جلسه ارتقاء خدمات بهداشتی به کارگران شهرستان و خانواده آنها و بررسی وضعیت خانه های بهداشت و ایستگاه بهگر, مرکز بهداشت عنوان کرد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشکذر افزود: با توجه به اهمیت سلامت جسمی کارگران بازرسی های مشترک توسط اعضای شورای هماهنگی متناظر از شرکت ها صورت گرفته و شرکتی که فاقد خانه بهداشت وایستگاه بهگر می باشند را شناسایی وآنها راتشویق به تشکیل موارد فوق کنیم.

در ادامه کارشناس تامین اجتماعی طرح تشویق کارفرمایان جهت برگزاری موارد مذکور را به صورت مستمرعنوان نموده و ابراز داشت چنانچه مشوق های بیمه ای برای کارفرمایان وجود داشته باشد، آن ها همکاری بیشتری در این زمینه با ادارات خواهند داشت. در ادامه نماینده شبکه بهداشت و درمان نیز قول مساعد لازم در این زمینه را داد و مقرر گردید شبکه بهداشت و درمان نسبت به آمارفعال وغیر فعال شرکت های شهرستان درخصوص ایستگاه بهگر و خانه بداشت و مرکز بهداشت ارائه نماید.

در پایان پیتام ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری نمود تا با همکاری دستگاه ها بتوانیم هدف مذکور را در تعدادی از کارگاههای شهرستان که ترجیحا دارای فاقدخانه بهداشت یا ایستگاه بهگر و مرکز بهداشت می باشد به نحو مطلوب انجام گیرد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/zumb9