به گزارش اشکذر خبر؛ روح الله ردائی فرماندار شهرستان اشکذر با همراهی محمدعلی الیاسی مدیرآموزش و پرورش این شهرستان با حضور در مدارس ستارگان اشکذر و ابوذر مجومرد از فرایند انتخابات دانش آموزی بازدید کردند. عکاس: حسین سیفی

به گزارش اشکذر خبر؛ روح الله ردائی فرماندار شهرستان اشکذر با همراهی محمدعلی الیاسی مدیرآموزش و پرورش این شهرستان با حضور در مدارس ستارگان اشکذر و ابوذر مجومرد از فرایند انتخابات دانش آموزی بازدید کردند.

عکاس: حسین سیفی

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/J9vIo