اشکذر خبر

مطالب با برچسب : نشست شوراي پشتيباني سواد آموزي

رتبه پنجم شهرستان اشكذر از نظر سواد در استان یزد

به گزارش اشکذر نیوز، “محمدعلي شاه حسيني” در اولين نشست شوراي پشتيباني سواد آموزي شهرستان با تجليل از حضور مردم در راهيمايي روز جهاني قدس اظهار داشت: مردم عزتمند ايران اسلامي بارديگر حماسه آفريده و برگ زرين ديگري به تاريخ افتخارات جمهوري اسلامي افزودند. فرماندار اشكذر ريشه كني بي سوادي را يكي از وظايف خطير […]