اشکذر خبر

مطالب با برچسب : علی محمّد خدامی
علی محمّد خدامی پژوهشگر خستگی ناپذیر

علی محمّد خدامی پژوهشگر خستگی ناپذیر

اشکذر خبر:  علی محمّد خدامی فرزند مرحوم حاج عباس درتاریخ ۱۳۴۱دراشکذر یزد درخانواده فقیرمذهبی دیده به جهان گشود، تحصیلات خود را دراشکذرگذراند وی ازجمله شاگردان ممتازبود با توجه به مشکلات خود وخانواده اش، به هنرستان رفت ومشغول به ادامه تحصیل شد درسال دوم، یک وانت نیسان را با سیستم مکانیکی که ابتکارخودش بود به صورت […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec