اشکذر خبر

مطالب با برچسب : جمعیت هلال احمر اشکذر،
لزوم تغییر نگاه سازمان امداد و نجات به شهرستان اشکذر
یادداشت سردبیر

لزوم تغییر نگاه سازمان امداد و نجات به شهرستان اشکذر

به عنوان عضو کوچکی از جمعیت استان یزدِ تابان از تمام مسئولان امر بویژه دکتر حرازی‌زاده مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان یزد، هادی‌نسب فرماندار شهرستان اشکذر، مسئولان ارشد جهاد دانشگاهی یزد و نیز رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اشکذر در خواست داریم تا با همتی مضاعف در صدد تغییر نوعِ نگاه سازمان امداد و نجات بر آمده و شرائطی را فراهم نمایند تا ضمن ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش داوطلبین در استان یزد؛ از پتانسیل شهرستان اشکذر به عنوان نزدیک‌ترین شهرستان به مرکز استان؛ به نفع جمعیت هلال احمر و در نهایت به نفع مردم استفاده شود.

تبلیغات
basij
iau
farntec
kilinik
car