جشن گلریزان شهرستان اشکذر | پایگاه خبری اشکذر نیوز
اجرای قطعه بنده نواز توسط مجید اخشابی در اشکذر ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

اجرای قطعه بنده نواز توسط مجید اخشابی در اشکذر

در ادامه اجرای قطعه بنده نواز توسط مجید اخشابی در جشن گلریزان شهرستان اشکذر را مشاهده کنید.

اجرای موسیقی تیتراژ سریال متهم گریخت توسط مجید اخشابی در اشکذر ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

اجرای موسیقی تیتراژ سریال متهم گریخت توسط مجید اخشابی در اشکذر

در ادامه اجرای موسیقی تیتراژ سریال متهم گریخت توسط مجید اخشابی در جشن گلریزان شهرستان اشکذر را مشاهده کنید.

فیلم اجرای قطعه گمگشته توسط مجید اخشابی در اشکذر ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

فیلم اجرای قطعه گمگشته توسط مجید اخشابی در اشکذر

در ادامه اجرای قطعه گمگشته توسط مجید اخشابی در جشن گلریزان شهرستان اشکذر را مشاهده کنید.