اشکذر خبر

مطالب با برچسب : بنیانگذار موسسه مهدیه اشکذر
زندگینامه مرحوم حاج علیرضا بیطرف بنیانگذار انتشارات مهدیه اشکذر

زندگینامه مرحوم حاج علیرضا بیطرف بنیانگذار انتشارات مهدیه اشکذر

اشکذر خبر: گوینده: خانم فاطمه صابری سالها پیش در اشکذر دیار 《نجابت، اصالت و فرهنگ》 مردی چهره در نقاب خاک کشید که فرهنگ و اعتلای زادگاهش مهمترین دغدغه اش بود. محوم حاج علیرضا بیطرف در تهران کارهای اقتصادی می کرد و روحیه مذهبی هم داشت. به فکر فقرا بود از تهران و کارخانه ها و […]

حاج علیرضا بیطرف، مردی که فراتر از زمان خود می اندیشید

حاج علیرضا بیطرف، مردی که فراتر از زمان خود می اندیشید

تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود[۱] ۲۰آذر سال ۶۲ مردی در اشکذر چهره در نقاب خاک کشید که فرهنگ و اعتلای زادگاهش مهمترین دغدغه اش بود؛ مرحوم حاج علیرضا بیطرف در تهران کارهای اقتصادی می کرد و روحیه مذهبی هم داشت. به فکر فقرا بود از تهران و کارخانه ها و سرمایه دارانی که […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec