اشکذر خبر

مطالب با برچسب : اشتغال اشکذر
«منطقه ویژه علم و فناوری» فرصت طلایی برای توسعه شهرستان اشکذر

«منطقه ویژه علم و فناوری» فرصت طلایی برای توسعه شهرستان اشکذر

سردبیر: توسعه در استان یزد با توجه به ویژگی‌ها و محدودیت‌های طبیعی و از طرف دیگر با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های انسانی عمدتا به سمت فناوری‌های بر‌تر و صنایع پاک گرایش داشته است. طرح منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد یکی از فرصت‌های طلایی توسعه برای استان است که از سال ۱۳۸۵ با […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec