• آیت الله حاج شیخ علی اکبر عالم رجبی (شجاع الطلاب)
    آیت الله حاج شیخ علی اکبر عالم رجبی در سال ۱۲۶۱در فیروزآباد اشکذر چشم به جهان گشود و به دلیل شجاعت و قاطعیت به شجاع الطلاب معرف بود.