• + عکس
    گزارش خبرنگار اشکذر نیوز از حادثه آتش سوزی در قطار یزد-تهران
    روایت خبرنگار اشکذر نیوز از حادثه آتش سوزی در قطار یزد-تهران به همراه عکس های منتشر نشده

    قطار یزد ـ تهران دچار آتش‌سوزی شد
    تهران امروز در حوالی تهران دچار آتش‌سوزی شد و مسافران آن از قطار پیاده شده و به اطراف رفتند.