• احتمال بارش های پراکنده در استان یزد
    کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی یزد از احتمال بارش های پراکنده در استان طی روز های شنبه و یکشنبه خبر داد.