در پنجمین روز از سال جدید جشن بهار در بهار با استقبال پرشور اشکذری ها و میهمانان نوروزی در پارک اشکی برگزار شد.

به گزارش اشکذر خبر؛ هم زمان با پنجمین روز فرودین ماه جشن بهار در بهار با حضور میهمانان نوروزی و استقبال پرشور اشکذری ها در پارک اشکذر برگزار شد.


د

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/MU5Mu