در ادامه فیلم و تصاویری از طبیعت زیبای روستای زربند در بخش خضرآباد را مشاهده کنید!

اشکذر خبر: این تصاویر زیبا توسط مهدی دهقانی اشکذری عکاس و هنرمند یزدی با هنر موبایل گرافی گرفته شده است.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/A51ju