گنبدتاج جزء هفت امامزاده قپه مانند دنیا می باشد. تخمین زده می شود که قدمت این بنا به قرن هشتم هجری برسد.

 اشگذر خبر به نقل از کانال اطلاع رسانی  ابراهیم آباد رستاق_یزد: امامزاده سیدتاج الدین در ابراهیم آباد رستاق شهرستان اشکذر استان یزد واقع گریده و معروف به«گنبدتاج» است، بنای این امامزاده که تماماً از خشت و گل ساخته شده است هشت ضلعی وبرج گونه ای می باشد، هر یک از اضلاع آن چهارمتر است و با ارتفاع بالغ بر شش متربرپهنه کویر خودنمایی می کند.

گنبدتاج جزء هفت امامزاده قپه مانند دنیا می باشد. تخمین زده می شود که قدمت این بنا به قرن هشتم هجری برسد ، امامزاده سیدتاج الدین ابراهیم آباد به شماره۲۵۳۵درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

چه کسی در گنبد تاج ابراهیم آبادرستاق مدفون است ؟

با وجود آنکه درکتاب یادگارهای یزد خفته دراین مزارسیدتاج الدین معرفی شده ولی درکتاب فرهنگ جغرافیایی به سیدتاج الدین محمد خوانده شده است این درحالی است که برخی از اهالی خفته در این مزار را سید تاج الدین مجتبی می دانند. وی سیدی بسیار جلیل القدر عظیم الشان و بزرگواربود.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/ArgFi