طیف های مختلف مردم اشکذر هم زمان در سراسر کشور در راهپیمایی سراسر کشور شرکت کردند. 

به گزارش اشکذر خبر؛ طیف های مختلف مردم اشکذر هم زمان در سراسر کشور در راهپیمایی سراسر کشور شرکت کردند.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/IwZwA